Odpovedni rok

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov predvideva odpovedni rok 30 dni. To velja v primeru, če pogodbo o zaposlitvi odpoveduje delavec.

Minimalni odpovedni roki

Minimalni odpovedni roki so predpisani z zakonom. Odpovedni rok začne teči takoj naslednji dan po vročitvi odpovedi (delavca ali delodajalca). Minimalni odpovedni rok je predpisan z zakonom, medtem ko je daljši odpovedni rok lahko določen s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Trajati pa ne sme več kot 150 dni. Minimalni odpovedni roki so lahko krajši pri malih delodajalcih (manj kot 10 zaposlenih), če tako določa kolektivna pogodba za to dejavnost.

 

Odpovedni roki -  odpoved iz poslovnih razlogov
 

Odpovedni rok

Pogoj

30 dni

manj kot 5 let delovne dobe pri delodajalcu

45 dni

najmanj 5 let delovne dobe pri delodajalcu

75 dni

najmanj 15 let delovne dobe pri delodajalcu

150 dni

najmanj 25 let delovne dobe pri delodajalcu

 

Odpovedni roki -  odpoved iz razloga nesposobnosti
 

Odpovedni rok

Pogoj

30 dni

manj kot 5 let delovne dobe pri delodajalcu

45 dni

najmanj 5 let delovne dobe pri delodajalcu

60 dni

najmanj 15 let delovne dobe pri delodajalcu

120 dni

najmanj 25 let delovne dobe pri delodajalcu

 

Odpovedni rok -  odpoved iz krivdnih razlogov

Minimalni rok v tem primeru je 30 dni.

 

Možnost odškodnine

Delavec in delodajalec imata možnost, da se dogovorita za odškodnino namesto odpovednega roka. Dogovor mora bioti sklenjen v pisni obliki.