Izredna odpoved

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi omogoča Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). Če ena izmed strank v delovnem razmerju (delavec ali delodajalec) hujše krši pravice druge, lahko druga odpove pogodbo - brez obveze na odpovedni rok.

Izredna odpoved delovnega razmerja s strani delodajalca

Delodajalec lahko delavcu izredno odpove delovno razmerje oz. pogodbo v zaposlitvi v naslednjih primerih:

 • če delavec obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi in ima kršitev znake kaznivega dejanja

 • če delavec namenoma ali iz hude malomarnosti krši sveje obveznosti

 • če je delavec zaradi prestajanja zaporne kazni odsoten več kot 6 mesecev z dela

 • če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela

 • če je bil delavcu izrečen suspenz in se tudi 5 dni po prenehanju suspenza neupravičeno ne vrne na delo

 • če delavec v času boilniške odsotnosti ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika oz. opravlja pridobitno dejavnost oz. odpotuje iz kraja svojega bivanja.

 

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Delavec ima zakonsko možnost, da v 8 dneh po tem, ko je pisno opomnil delodajalca na izpolnitev obveznosti, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:

 • če mu delodajalec več kot 3 mesece ne zagotavlja dela in tudi ne izplačuje zakonsko določenega nadomestila plače

 • če mu je delodajalec vsajk 3 mesece izplačeval bistveno zmanjšano plačilo za delo

 • če mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju 6 mesecev ni izplačal plačila za delo ob zakonsko dogovorjenem roku

 • zaradi žaljivega ali nasilnega vedenja delodajalca

 • če mu delodajalec ne zagotavlja enako obravnavanje glede na spol